Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

Mеѓународно советување ЕНЕРГЕТИКА 2016 - Охрид, Македонија

Објавено на 01 Јуни 2016

Big Image

Почитувани, ЗЕМАК оваа година оддбележува крупен настан, а тоа е оддржување на Меѓународниот симпозиум “ЕНЕРГЕТИКА 2016”. Симпозиумот ќе се оддржи на 06-08 Октомври, во Охрид, на прекрасниот брег на Охридското езеро, во хотелите Метропол - Белви. Прекрасниот од Унеско заштитен град Охрид, кој бил и најважниот образовен центар и извор на писменоста на сите словенски народи, е повторно нашиот домаќин.  Ве повикуваме да се дружиме и да ги размениме своите мислења, ставови и искуства во бескрајната област на енергетиката.
                                      
Придржувајќи се према важните датуми, Ви ја испраќаме првата покана направена во pdf формат, со деталите предвидени за време на оддржувањето на оваа голема манифестација.

ЗЕМАК, ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЕНЕРГЕТИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, за изминатите дваесет и четири години од формирањето, оддржа голем број на еднодневни-дводневни советувања, седумнаесет Меѓународни Советувања, со претставници од Европа, Азија, Америка, Јапонија, и Балканските земји и беа публикувани 17 зборници со преку 1700 трудови.

На секои две години се оддржува Меѓународен Симпозиум, и со доставувањето на поканата истата може да ја препратите на ваши пријатели и колеги во земјата и странство, а Вас ве повикуваме со реферат да земете учество. Понатаму ќе следат уште две соопштенија – покани со сите потребни информации.

 

ЕНЕРГЕТИКА 2016 >>> Comment

Прво соопштениe (First announcement)

MKD ENG

Прва покана за советувањето на ЗЕМАК во Охрид 2016 (First announcement and Invitation No.1)
MKD ENG

Второ соопштениe (Second announcement)

MKD ENG

Втора покана за советувањето на ЗЕМАК во Охрид 2016 ( Second announcement and Invitation No.2)
MKD ENG

 

ПРОГРАМА-PROGRAMME – OHRID 2016
MKD ENG  

 

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК НА ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ

Објавено на 01 Јуни 2016

Big Image

Управување со ризик е дисциплина која многу брзо се развива и има многу различни ставови и описи на она што управувањето со ризикот вклучува, како тоа треба да се спроведе и за што е намененет. Ризикот може да биде позитивен или негативен односно да има нагорна или надолна страна. Управување со ризик не е само нешто кое се употребува за корпорациите или јавни организации, туку за секоја активност на краток или долг рок. Придобивките и можностите треба да се гледаат не само во контекст на самата активност, туку и во однос на различните акционери кои можат да бидат засегнати. >>>Comment

ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА НА ЕВН

Објавено на 01 Јуни 2016

Big Image

Недостигот на примарни носители на енергија како и потребата за здрава животна средина се основните причини за развој на обновливите извори на енергија во Македонија. Притоа од особена важност претставува производството на електрична енергија од обновливи извори кое се приклучува на дистрибутивната мрежа. Најголем дел од приклучените производни капацитети од обновливи извори на енергија на дистрибутивната мрежа на ЕВН се малите хидроелектрани и фотоволтаични централи, но за во блиска иднина се предвидува и приклучување на производни капацитети кои ќе ја користат енергијата на биомаса и биогас за производство на електрична енергија. >>> Comment

Излезе новиот број 103 на е-весникот ЕНЕРГЕТИКА, АВГУСТ 2016

Објавено на 11 Септември 2016

Comment

ЗЕМАК е-весник бр.103Превземете го последното издание на е-весникот на ЗЕМАК >>> . Comment

Архива на досегашните изданија на е-магазинот на ЗЕМАК >>>