Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

ПОТПИШАНА СОГЛАСНОСТ ЗА СОРАБОТКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНА ПРОЦЕНКА НА ПРОЕКТОТ ЗА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНАТА ЦЕНТРАЛА (ХЕЦ) ЧЕБРЕН

Објавено 18 Септември 2019

Big Image

ИФЦ, членка на Групацијата Светска банка и Владата на Северна Македонија денес потпиша Согласност за соработка за спроведување прелиминарна проценка на Проектот за Хидроелектричната централа (ХЕЦ) Чебрен. Како дел од оваа проценка, ИФЦ ќе ја процени вредноста на проектот за енергетските системи на земјата и на регионот. Проектот за ХЕЦ Чебрен има потенцијал на Северна Македонија да и обезбеди чиста обновлива енергија и да и овозможи на земјата да ја намали зависноста од јагленот со кој сега се произведува електрична енергија за повеќето од домовите и бизнисите. Исто така, овој проект има потенцијал да обезбеди важни услуги за енергетските системи како во Северна Македонија така и во другите земји од регионот >>>

Галерија на слики од Прославата по повод јубилејот - 20 години од основањето на ЗЕМАК >>>
Photo gallery from the celebration - 20 Years of ZEMAK >>>

ЗЕМАК Каде универзумот ја крие својата вишок маса?
Астрономите со декади трагаат по нешто што навидум би требало лесно да се најде – третина од „нормалната“ материја во Универзумот. Новите резултати од рендгенската обсерваторија Chandra на НАСА можеби конечно ќе им помогнат да ја лоцираат оваа елузивна скриена материја. Од независни добро воспоставени обсерватории научниците убедливо имаат пресметано колку нормална материја – мислејки на водород хелиум и други елементи – постоеле после Големата Екс- плозија. Во времето меѓу првите неколку минути и првите милијарда години голем дел од ,. ... >>>

ЗЕМАК Границите на земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од месечината
Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се про- ширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630 000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно, таму не може да се дише, затоа што ат- мосферата станува поретка како што се оддалечуваме од земјината површина, но овој откритие е зна- чајно кога се работи за вселенските истражувања и патувања . Овие откритија, објавени во Journal of ... >>>

ЗЕМАК СОЗДАДЕНА МОЌНА ПРОГРАМА ЗА ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КОЈА Е МОЖЕБИ ОПАСНА ЗА ПАЗАРОТ
Истражувачката компанија OpenAI од Сан Франциско соопшти дека на својот систем за гене- рирање текстови, таканаречен GPT-2 кој што се однесува како камелеон, засега може да го пре- тстават во ограничена верзија, зашто се загрижени од можната злоупотреба на оваа технологија. Причинаta за загриженост е во тоа што компјутерската програма која произведува изва- доци од текстви, што сама ги чита, е предобра во она што го работи. >>>

ЗЕМАК Научниците успеале да го вратат вре- мето со помош на квантен компјутер
Научниците успеаја да ја променат насоката на движењето на времето со квантен компјутер во една нова студија која е спротивна на воспоставените закони на физиката. Овој развој на случувања исто така помага за подобро разбирање на квантните комјутери, па на- учниците користејќи ги електроните и квантната механика успеале да го вратат времето во експеримен- тот чии резултати се еднакви на тоа дека скршената топка од билијард ќе ја вратиме во првобитна форма. Истражувачите доаѓаат од Москва, поточно од >>>