Здружение на енергетичарите на Македонија

ул. Даме Груев бр.14а

1000 Скопје, Македонија

Тел +389 2 2401 733

info@zemak.mk

Избор од последни-от број:

ЗЕМАК веб портал - Ваш информатор за домашните, регионалните и светските случувања во енергосекторот.

ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРВИОТ СЕРИСКИ ЛЕТАЧКИ АВТОМОБИЛ ВО ЖЕНЕВА

Објавено 20 Март 2018

Big Image

Холандската компанија PAL-V ќе го користи автосалонот во Женева, за да го покаже “првиот во светот” летечки автомобил, наменет за комерцијална употреба.

Концептот на автомобилот беше претставен во 2012 година, кога компанијата сакаше да покаже дека може да создаде автомобил кој ќе се движи по воздух и земја.

Liberty е возило со три тркала кое има потреба од помеѓу 5 и 10 минути, за да стане од автомобил во жироплан или жирокоптер. >>>

Галерија на слики од Прославата по повод јубилејот - 20 години од основањето на ЗЕМАК >>>
Photo gallery from the celebration - 20 Years of ZEMAK >>>

ЗЕМАК БиХ лежи на 30 ми- лијарди долари
Истражувањата на светски експерти за екс- плоатација на нафта откриле дека огромни резерви на нафта се наоѓаат на подрачјето на босанските градови Мостар, Стоц, Невесиња и Гацка, а истражувањата веќе се почнати на територија на Србија, известуваат српските медиуми. Информациите дека Босна и Херцеговина се простира врз огромно нафтено подрачје, што се појавија пред неколку години, повторно ја пре- дизвикаа потребата за потрага по наоѓалишта во земјата од поранешна ... >>>

ЗЕМАК Генијален, практи- чен начин за за- штита на нашите документи
Што би се случило доколку ги изгубиме се- мејните фотографии? Би изчезнале и сеќавањата од специјалните моменти. Ако ги изгубиме личните документи, писмата, дипломите, како да губиме и дел од себе, или во најмала рака се ни се комплицира, и мораме да влеземе во административниот лавиринт, кој секако многу ќе не измори.

Ќе се согласите, губењето на личните ра- боти, не е пријатно, но без тоа и може некако да се живее! Замислете да работите во компанија ! ... >>>

ЗЕМАК По Месечината и Марс, NASA сака да оди кон алфа кентаур во 2069
Пред 48 години, NASA ја лансираше ми- сијата Аполо 11, со астронаутите Нил Армстронг, Баз Олдрин и Мајкл Колинс, несвесни дека со тоа ќе создадат историја. На 20 јули 1969-та, Нил Армстронг ќе биде првиот човек кој стапнал на месечината, а по него и Баз. Oвие луѓе биле првите и досега единствените кои чекореле на Месечината. Подолг период враќањето на Месечината беше во втор план поради желбата да се создадат услови и технологија за одење кон Марс, меѓутоа по објавата во октомври на потпретседателот на САД, Мајк Пенс, дека САД планираат повторно да испраќаат астронаути на Месечината, Марс за- падна во втор план ... >>>

ЗЕМАК Епски вселенски настани кои нè оче- куваат во 2018-та
Во Вселената, постојано се откриваат и гледаат прекрасни работи, а еве кои од нив ќе ги натераат научниците и астрономите да ги вперат очите и инструментите кон ѕвезденото небо во 2018-та: Во 2018-та нема да имаме тотална соларна еклипса како годинава, но ќе има три делумни соларни и две тотални лунарни еклипси кои ќе можат да се набљудуваат од разни места во светот. 31 јануари – тотална лунарна еклипса видлива од Австралија, Северна Америка, источна Азија и Тихиот Океан. 15 февруари – делумна соларна еклипса видлива од делови од Антарктикот, Чиле и Аргентина. 13 јули – делумна соларна еклипса видлива од ... >>>

ЗЕМАК Зошто тестирањето на софтвер е една од најважните фаЗи во соЗдавањето на софтверскиот проиЗвод
Динамиката која се диктира во денешното работење им наложува на компаниите и ин- дивидуалците поголема агилност во софтверското работење и тестирање на квалитетот на произво- дите кои ги креираат. Во таа насока, тестирањето на софтвер ста- нува задолжителен процес со кој се потврдува и до- кажува дека софтверската апликација (производ) ги задоволува деловните и техничките барања на кли- ентот, работи според техничките очекувања и може да се имплементира со потребните карактеристики. Дополнително, преку проверка на квалитет на софт верот се посочуваат дефектите и >>>