Програма и свечено отварање на конференцијата „Енергетика 2020“

Почитувани учесници на конференцијата „Енергетика 2020“

За да присуствувате на конференцијата, најавете се на следниот ЛИНК

број на конференција 163 938 5252

лозинка  energetika

Целосната програма може да ја превземете ТУКА
Инструкции за прикачување на платформата може да пронајдете ТУКА.
Инструкции за пријавување на панелистите ќе пронајдете ТУКА.

Четврток, 1.10. 2020 во 12:00 часот

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

 Благој Гајдаџиски

Драган Мијалковски  

Вангел Фуштиќ

Игор Шешо

Елеонора Беќаровска

 м-р Васко Ковачевски

Претседател на Управниот одбор и Ген. Директор  на  ЕСМ, Електрани на С.Македонија

(Обраќање и отворање на конференцијата)

МБА Штефан Петер

Претседател на Управниот одбор на ЕВН С.Македонија АД

(Обраќање на конференцијата)

Иван  Бановски

Генерален  директор  на  МАКСТИЛ  Скопје (Обраќање на конференцијата)

д-р. Ристо Јаневски

ОКТА, Рафинерија на нафта АД, Скопје

(Обраќање на конференцијата)

м-р Ева Шуклева

(Генерален директор  на  АД МЕПСО)

(Обраќање на конференцијата)

Нехри Емрула

Директор на Агенција за енергетика на РСМ,

(Обраќање на конференцијата)

Благој Гајдарџиски –  АД  ЕСМ

Тековни и планирани инвестиции на                АД ЕСМ во Р.С.Македонија

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЈА

14:00

Проф. д-р  Петар Гверо

Пиролизата како ветувачка технологија за локален развој

 14:45

м-р Џеват Кицара ,  Дипл. ел. инж. Лилјана Хаџиевска – Антовска

Институт за стандардизација на РСМ

Стандардизација во областа на енергетика и животна средина

 15:00

Проф. д-р  Вангел Фуштиќ

Европски и меѓународен „Green Deal“ за одржлива економија