Програма на конференцијата

Четврток, 1.10. 2020 во 12:00 часот

 СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

 Благој Гајдаџиски

Драган Мијалковски  

Вангел Фуштиќ

Игор Шешо

Елеонора Беќаровска

 м-р Васко Ковачевски

Претседател на Управниот одбор и Ген. Директор  на  ЕСМ, Електрани на С.Македонија

(Обраќање и отворање на конференцијата)

МБА Штефан Петер

Претседател на Управниот одбор на ЕВН С.Македонија АД

(Обраќање на конференцијата)

Иван  Бановски

Генерален  директор  на  МАКСТИЛ  Скопје (Обраќање на конференцијата)

д-р. Ристо Јаневски

ОКТА, Рафинерија на нафта АД, Скопје

(Обраќање на конференцијата)

м-р Ева Шуклева

(Генерален директор  на  АД МЕПСО)

(Обраќање на конференцијата)

Нехри Емрула

Директор на Агенција за енергетика на РСМ,

(Обраќање на конференцијата)

Благој Гајдарџиски –  АД  ЕСМ

Тековни и планирани инвестиции на                АД ЕСМ во Р.С.Македонија

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЈА

14:00

Проф. д-р  Петар Гверо

Пиролизата како ветувачка технологија за локален развој

 14:45

м-р Џеват Кицара ,  Дипл. ел. инж. Лилјана Хаџиевска – Антовска

Институт за стандардизација на РСМ

Стандардизација во областа на енергетика и животна средина

 15:00

Проф. д-р  Вангел Фуштиќ

Европски и меѓународен „Green Deal“ за одржлива економија