Добредојдовте на ЗЕМАК

Почитуван посетител, 

Ви благодарам многу што не посетивте на нашата интернет страница. 

Воодушевени сме од Вашата посета и се надеваме дека ќе ги добиете сите потребни информации. 

За подобро да се запознаете здружението , ве молиме посетете го делот ЗА НАС и НАСТАНИ. 

Доколку ви треба помош, имате било какви прашања или коментари за здружението , Ве молиме слободно контакрирајте нè на е-пошта info@zemak.mk. 

Со нетрпение очекуваме да станете дел од здружението. 

Со почит, 

Драган Мијалковски 

Претседател на ЗЕМАК

ВТОР ПОВИК – Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“

Почитувани,

Почитувани,

Здружението на енергетичарите на Македонија Ви ја испраќа втората покана за Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“ во која се содржани плански детали предвидени за реализација во временските рамки на овој настан, кој ќе се одржи во хотел Дрим сместен на самиот брег од Охридското Езеро и реката Црни Дрим во центарот на градот Струга во период 02-04.10.2024.

Пo доставување на оваа покана за учество на  Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“, Ве охрабруваме истата да ја препратите на Ваши колеги и/или Ваши пријатели во нашата држава или надвор од нејзините граници. Ве повикуваме да заземете учество со Ваш лично изработен реферат или едноставно почестете нè со Вашето присуство и споделете Ваши мислења, ставови и искуства од областа на енергетиката.

Ве известуваме дека во блиска иднина претходи уште едно завршно соопштение  со сите потребни информации повразни со организацијата на Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“, кои исто така ќе Ви бидат достапни и на нашата web страна www.zemak.mk. Во прилог Ви е доставен линк до PDF документ со подетални информации за вториот повик за Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“:  ВТОР ПОВИК – Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“.

Ви благодариме на интересот да бидете дел од овој настан и со нетрпение Ве очекуваме да ни се придружите во Струга.

Со почит,

Претседателство на Здружение на енергетичари на Македонија – ЗЕМАК

SECOND CALL – INTERNATIONAL CONFERENCE “ENERGETIKA 2024”

Dear all,

The Association of Energetics of the Republic of Macedonia sends you the second call for International Conference “ENERGETIKA 2024” which contains detailed plan for realization of this event that will be held at Hotel Drim on the shore of Lake Ohrid and the River Crn Drim in the centar of Struga city from October 2nd  to October 4th, 2024.

Upon receiving the invitation for International conference attending, you are encouraged to forward it to your friends or/and colleagues within our country or abroad. We invite you to participate by presenting your own research or simply join us to share your opinions, perspective and experiences in the field of energetics.

All the necessary information related to the organization of the International Conference “ENERGETIKA 2024” will also be available on our website www.zemak.mk. Attached you will find a link to PDF file with more detailed information regarding this second call for the International Conference “ENERGETIKA 2024”: SECOND CALL International Conference “ENERGETIKA 2024”.

Thank you for your interest in being part of this event. We look forward to welcoming you in Struga.

With respect,

The Presidency of The Association of Energetics of the Republic of Macedonia – ZEMAK

ПРВ ПОВИК – Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕНЕРГЕТИКА 2024“

Почитувани,

Имаме чест да Ве поканиме да присуствувате и активно учествувате на Меѓународната конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“ која ќе се одржи во Струга од 02-04-10.2024, на прекрасниот брег на Охридското Езеро во хотел Дрим.

Темите на меѓународната конференција ќе се фокусираат на енергетските стратегии и системи, обновливи извори, управување со енергетски системи и енергенси, животна средина, тековни проекти во енергетиката и безбедност при работа.

Се надеваме дека ќе земете активно учество и ќе придонесете за успешноста на настанот. Во прилог Ви е доставен линк со подетални информации во PDF формат за првиот повик за Меѓународната конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“: ПРВ ПОВИК – Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“.

Со почит,

Претседателство на Здружение на енергетичари на Македонија – ЗЕМАК

FIRST CALL – INTERNATIONAL CONFERENCE “ENERGETIKA 2024”

Dear all,

We have the honor to invite you to attend and actively participate in the International Conference “ENERGETIKA 2024”, which will be held at Hotel Drim on the shore of Lake Ohrid and the River Crn Drim in the centar of Struga city from October 2nd  to October 4th, 2024.

The topics of the international conference will focus on energy strategies and systems, renewable sources, management of energy systems and energies, environment, current projects in energetics and H&S at work.

We hope that you will take an active part and contribute to the success of the event. Attached you will find a link to PDF file with more detailed information regarding this first call for the International Conference “ENERGETIKA 2024”: FIRST CALL International Conference “ENERGETIKA 2024”.

With respect,

The Presidency of The Association of Energetics of the Republic of Macedonia – ZEMAK

ПРОГРАМА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕНЕРГЕТИКА 2024“

International conference “Energetika 2024” Programme

Пријава за труд на Меѓународната конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“ / PAPER SUBMISSION FOR INTERNATIONAL CONFERENCE “ENERGETIKA 2024”

Пријава За учество на Меѓународната конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“ / APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL CONFERENCE “ENERGETIKA 2024” ATTENDANCE

СПОНЗОРИ

Главни спонзори
ESM
Mepso AD
EVN
Makstil
Okta
Поддржувачи
Ognootporno
Monting
JP Strezevo
Timel
Стручни соработници
MANU
FEIT
MFS
TMF
Tehn. F. Bitola
Goce Delcev Stip

SPONSORS

Формулар за нарачка на Eнергетика eMagazine

    Energetika eMagazine Ordering Form