Добредојдовте на ЗЕМАК

Почитуван посетител, 

Ви благодарам многу што не посетивте на нашата интернет страница. 

Воодушевени сме од Вашата посета и се надеваме дека ќе ги добиете сите потребни информации. 

За подобро да се запознаете здружението , ве молиме посетете го делот ЗА НАС и НАСТАНИ. 

Доколку ви треба помош, имате било какви прашања или коментари за здружението , Ве молиме слободно контакрирајте нè на е-пошта info@zemak.mk. 

Со нетрпение очекуваме да станете дел од здружението. 

Со почит, 

Драган Мијалковски 

Претседател на ЗЕМАК

ПРВ ПОВИК – Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2024“

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕНЕРГЕТИКА 2024“

Почитувани,

Имаме чест да Ве поканиме да присуствувате и активно учествувате на Меѓународната конференција ЕНЕРГЕТИКА 2024 која ќе се одржи во Струга од 02-04-10.2024, на прекрасниот брег на Охридското езеро во хотелот Дрим.

Темите на меѓународната конференција ќе се фокусираат на енергетските стратегии и системи, обновливи извори, управување со енергетски системи и енергенси, животна средина, тековни проекти во енергетиката и безбедност при работа.

Се надеваме дека ќе земете активно учество и ќе придонесете за успешноста на настанот.

Подетални информации ќе може да најдете на линкот за првиот повик за МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕНЕРГЕТИКА 2024“.

Со почит,

Претседателство на ЗЕМАК

FIRST CALL – INTERNATIONAL CONFERENCE “ENERGETIKA 2024”

INTERNATIONAL CONFERENCE “ENERGETIKA 2024”

Dears,

We have the honor to invite you to attend and actively participate in the International Conference ENERGETIKA 2024, which will be held in Struga from 02-04-10.2024, on the beautiful shore of Lake Ohrid at the Dream Hotel.

The topics of the international conference will focus on energy strategies and systems, renewable sources, management of energy systems and energies, environment, current projects in energetics and H&S at work.

We hope that you will take an active part and contribute to the success of the event.

You will be able to find more detailed information on the link for the first call for the INTERNATIONAL CONFERENCE “ENERGY 2024”.

With respect,

Presidency of ZEMAK

Меѓународна конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2022“

Почитувани посетители,

Имаме чест да Ве поканиме да присуствувате и активно учествувате на Меѓународната конференција ЕНЕРГЕТИКА 2022 која ќе се одржи во Струга од 21-23.09.2022, на прекрасниот брег на Охридското езеро во хотелот Дрим.

Оваа година е посебна за здружението ЗЕМАК, бидејќи истовремено слави значаен јубилеј – 30 (триесет) години постоење и организира меѓународна конференција.

Ве покануваме да бидете дел од настанот заеднички да го прославиме јубилејот и активно да учеествувате на меѓународната конференција и да се запознаеме со новите достигнувања од областа на енергетиката.

Темите на меѓународната конференција ќе се фокусираат на енергетските стратегии и системи, обновливи извори, управување со енергетски системи и енергенси, животна средина, тековни проекти во енергетиката и безбедност при работа.

Претседателство на ЗЕМАК

International Conference “ENERGETIKA 2020”

Dear colleagues,

We are honored to invite you to attend and actively participate in the International Conference ENERGETICS 2020 that will be held in a form of an Webinar Conference.

In order to protect the health of all participants from COVID 19 crisis, the presidency of ZEMAK decided to make this 19th Conference as a Webinar. We hope that this situation will end very soon and together we will be able to return to our everyday activities and be able to participate in events by physical presence.

We believe that the intensity of enthusiasm and the desire to share experiences and knowledge will remain the same as we will all have a great opportunity to hear and get acquainted with the latest  achievements in the field of energy.

We hope that you will take an active part and contribute to this event.

With respect,

Presidency of ZEMAK

Програма на конференцијата „ЕНЕРГЕТИКА 2022“

International conference Energetika 2022 Programme

Пријавување на труд на Меѓународната конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2022“

Пријавување на учество на Меѓународната конференција „ЕНЕРГЕТИКА 2022“

International Conference Platform / Paper submission

Application for conference attendance

СПОНЗОРИ

Главни спонзори
ESM
Mepso AD
EVN
Makstil
Okta
Поддржувачи
Ognootporno
Monting
JP Strezevo
Timel
Стручни соработници
MANU
FEIT
MFS
TMF
Tehn. F. Bitola
Goce Delcev Stip

SPONSORS

Формулар за нарачка на Eнергетика eMagazine

    Energetika eMagazine Ordering Form