Членови на Организационен Одбор

Борко Алексоски – Претседател на Здружение на Енергетичари на Македонија – ЗЕМАК

Борко Алексоски – Дипл. Инженер по Електротехника Претседател на Здружение на Енергетичари на Македонија – ЗЕМАК   Датум на раѓање: 09.07.1964 Место на раѓање: Скопје Членство во ЗЕМАК од: 2017 – та година Институција: АД МЕПСО БИОГРАФИЈА Борко Алексоски по завршување на средно образование во гимназијата Раде Јовчевски – Корчагин во градот Скопје, својот академски […]

Read More >>>

Драган Мијалковски – Потпретседател на Здружение на Енергетичари на Македонија – ЗЕМАК

Драган Мијалковски – М-р. по технички науки од областа на машинството Потпретседател на Здружение на Енергетичари на Македонија – ЗЕМАК   Датум на раѓање: 14.09.1974 Mесто на раѓање: Скопје Членство во ЗЕМАК од: 2013-та година Институција: Макстил АД – Скопје   БИОГРАФИЈА Средно образование завршил во средното машинско училиште ЕМУЦ “Никола Тесла” во градот Скопје. […]

Read More >>>