Членови на Организационен Одбор

БЛАГОЈ ГАЈДАРЏИСКИ – Претседател на Здружение на енергетичари на С. Македонија -ЗЕМАК

Благој Гајдарџиски – Дипл. ел. инж. Претседател на Здружение на енергетичари на Македонија -ЗЕМАК Датум на раѓање: 05.04.1965г. Место на раѓање: Штип   Членство во ЗЕМАК: Oд: 2000 г.   Институција: АД ЕСМ – Скопје   БИОГРАФИЈА Благој Гајдарџиски е роден на 05.04.1965 год. во Штип. Благој Гајдарџиски во моментов е член на Управен одбор […]

Read More >>>

Драган Мијалковски – Потпретседател на Здружението на Енергетичари на С. Македонија – ЗЕМАК

М-р Драган Мијалковски – Дипл.маш.инж. Потпретседател на Здружението на Енергетичари на С.Македонија – ЗЕМАК Датум на раѓање: 14.09.1974г Mесто на раѓање: Скопје Членство во ЗЕМАК: Од 2013г Институција: Макстил АД – Скопје   БИОГРАФИЈА Драган Мијалковски е роден на 14.09.1974г во Скопје. Средно образование завршил во средното машинско училиште ЕМУЦ “  Никола Тесла” – Скопје. […]

Read More >>>