Members of Organizing Committee

Dragan Mijalkovski

М-р Драган Мијалковски – Дипл.маш.инж. Датум на раѓање: 14.09.1974г Mесто на раѓање: Скопје Членство во ЗЕМАК: Од 2013г Институција: Макстил АД – Скопје   БИОГРАФИЈА Драган Мијалковски е роден на 14.09.1974г во Скопје. Средно образование завршил во средното машинско училиште ЕМУЦ “  Никола Тесла” – Скопје. Во 1999г дипломира на Машинскиот Факултет Скопје при Универзитетот […]

Read More >>>