СООПШТЕНИЕ

Здружението на енергетичари на Mакедонија (ЗЕМАК- www.zemak.mk) на 2-ри ноември 2023 (четврток) во Стопанска комора на Македонија (V кат, голема сала) со почеток во 12 часот се oрганизира тематска панел дискусија на тема:
„Презентација на проектот и дискусија за ПАХЕЦ Чебрен“

Панелисти:
Проф. д-р Вангел Фуштиќ (ЗЕМАК)
М-р Виктор Андонов, дипл.ел.инж., Директор, Сектор за развој и инв. – ЕСМ
Д-р Александар Дединец, виш научен соработник при МАНУ
д-р Ристо Јаневски дипл.ел.инж. (ЗЕМАК)

Се покануваат сите заинтересирани професионалци во енергетиката, граѓани
и останати релевантни субјекти да земат учество на настанот.

Настанот е отворен за медиумите.

(Дополнително изјави се предвидени по завршување на дебатата)

Со почит,

Претседателство на ЗЕМАК